Vračilo izdelkov

Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:

Ko vračate artikle prodajalcu (Špan d.o.o.), morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.

Artikle lahko vrnete osebno na prevzemnem mestu ali jih pošljete na naslov prodajalca Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Če uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu. Seznam najpogostejših najdete tukaj, naveden pa je tudi pri artiklu, na priloženem garancijskem listu. 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. 

Pridobljena nagrada v nobenem primeru ni izplačljiva ali vračljiva na račun.

Vračilo artikla za pravne osebe

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Za vsa dodatna vprašanja nas pokličete na 01 365 81 10 ali nam pišete na online@span.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri SŽ Ekspres (SŽ-Tovorni promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana., Matična številka: 6017231000, Davčna številka: 84667044, Identifikacijska številka za DDV: SI84667044).

Če prejemnik ob prevzemu pošiljke ugotovi, da se je eden od njenih delov izgubil ali da pošiljka poškodovana, o tem obvesti voznika ter zahteva, da se v dostavnico SŽ-Express vpiše opomba »komisijski zapisnik«. Preden podpiše, da je prevzel pošiljko, tudi pokliče vodjo dostavnega logističnega centra, kjer sestavijo komisijski zapisnik (Ex-30). Če prejemniku ne uspe obvestiti vodje LC o tem, da ni prejel celotne pošiljke ali da je bila ta poškodovana, to stori voznik, takoj ko prispe v LC.
1.20.2 Če želi stranka uveljavljati odškodninski zahtevek in se reklamacija pokaže kot upravičena, je dolžna ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo dokazi. SŽ-TP si
pridržuje pravico do ogleda pošiljke ter po potrebi predlaga strokovnega izvedenca. Stranka je dolžna dejavno sodelovati med reklamacijo oziroma preiskavo, po določilih ZPPŽP in navodilih SŽ-TP.

Stranka ima pravico uveljavljati odškodninski zahtevek, če tako pokaže preiskava ob reklamaciji. Vse ugotovitve se vpišejo v komisijski zapisnik. Odškodninski zahtevek pošlje na naslov:

SŽ–Tovorni promet, d. o. o.
PC SŽ-Express
Kajuhova 51
1000 LJUBLJANA

Odškodninski zahtevek mora vsebovati:
- opis škodnega primera in vzrokov zanj,
- potrjeni komisijski zapisnik (Ex-30), z žigom in podpisom prejemnika,
- original oz. fotokopijo voznega lista,
- originalni račun oz. fotokopijo računa o vrednosti blaga,
- morebitno drugo dokazno gradivo (fotografije, izjave prič, zapisnik stranke
oz. policije …)

Če je bila pošiljka poslana z elektronskim voznim listom, se pri uveljavljanju reklamacije oz. odškodnine uporablja primopredajni seznam pošiljk in vsa druga
razpoložljiva pisna dokumentacija, zbrana iz ISSŽEx. 

Prejemnik lahko reklamacijo za skrite poškodbe pošiljke, ki jih ugotovil potem, ko je z voznikom že podpisal primopredajni dokument, uveljavlja le v roku in po
določilih ZPPŽP. Višina odškodnine ne more presegati višine vrednosti blaga, določena mora biti po ZPPŽP, poleg tega SŽ-TP ne odgovarja za posredno škodo.